Algemene Voorwaarden

Huurprijs:
De huurprijs van een Feestkist verschilt per feest en staat vermeld op de prijzenpagina op de website. De huurprijs heeft betrekking op het éénmalig gebruik van de verkleedkist en de bijbehorende materialen. De huurder mag het gehuurde niet uitlenen, verkopen of verhuren aan derden. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Reservering en Annulering:
Feestkisten kunnen telefonisch of schriftelijk, via E-mail, gereserveerd worden. Reserveringen kunnen tot 2 weken voor de huurdatum kosteloos worden geannuleerd. Indien er later wordt geannuleerd, wordt 20 % van de huurkosten in rekening gebracht.

Feestbrief:
De feestbrief en de uitnodiging worden via e-mail of tegen betaling via de post, verstuurd. De Feestkist wordt na overleg door de huurder zelf opgehaald en teruggebracht. Het ophalen kan variëren van 3 dagen tot 1 dag voor het feest. Het feest dient maximaal twee dagen na het feest te worden terug bezorgd. De inhoud van de Feestbrief mag niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht.

Feestkist:
Bij het ophalen en terugbrengen van de Feestkist wordt de inhoud ervan samen met de huurder doorgenomen. Acceptatie van de verkleedkist door de huurder betekent dat de inhoud ervan als compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden. De Feestkisten van Retteketet Kinderfeesten worden alleen meegegeven na betaling van de huur en borg. Dit bedrag kan op twee manieren betaald worden: het kan minimaal twee dagen voor de huurdatum op onze rekening gestort worden of het kan contant betaald worden bij ophalen van de kist. Wanneer men de Feestkist heeft betaald, betekent dit tevens dat men de Algemene Voorwaarden heeft gelezen op de site en dat men akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

Borg:
Voor de Feestkist vraagt Retteketet Kinderfeesten een borg van 50 euro. De borg wordt bij het ophalen van de kist voldaan. Bij inlevering van de kist en de bijbehorende attributen ontvangt u deze borg direct terug. Verlies of schade worden op de borg in mindering gebracht.

Alleen onder toezicht:
De Feestkisten mogen alleen onder het toezicht van een volwassene, door kinderen worden gebruikt. Er dient bij elk spel of bij gebruik van de spullen uit de kist een volwassene aanwezig te zijn die bepaalt of de artikelen uit de kist wel of niet geschikt zijn voor de kleine genodigden.

Aansprakelijkheid:
Retteketet Kinderfeesten erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, veroorzaakt door het gebruik van de door ons geleverde producten en materialen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest.

Kleding:
Alle geleverde kleding wordt door Retteketet Kinderfeesten gereinigd. De kleding moet dus ongewassen en gescheiden aan ons teruggegeven worden. Normale vervuiling en vlekken worden uiteraard niet in mindering gebracht op de borg